Pełna księgowość ikona

Księgi rachunkowe

Pełna księgowość to precyzyjny systemem ewidencyjny ukazujący pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa polegający na:

- prowadzeniu księgi głównej i pomocniczej

- ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- ewidencji podatku VAT

- sprawdzaniu dokumentów pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym

- sporządzaniu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)

- sporządzanie deklaracji do US, PFRON, GUS, NBP i Urzędu Statystycznego

- prowadzenia rozliczeń ZUS

ikona Ważne informacje i aktualności
Zapytaj, co jeszcze możemy zrobić dla Ciebie i twojej firmy, aby zabezpieczeczyć i ułatwić pracę